กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
ก.ย. 66
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกันยายน 2566 ณ โรงแรมปาคอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง