กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
08
มิ.ย. 65
นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสยผจ.ปัตตานี ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2565) เวลา 09:30 น. นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 14 และ 17 ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ งานตามภารกิจของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายลงพื้นตรวจเยี่ยมหน่วยทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำท่วมริมแม่น้ำปัตตานี ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองปัตตานี ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

       

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง