กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
มิ.ย. 66
สยผจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการนำร่องผังภูมิสังคมเพื่อการบริหาร จัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ สยผจ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนำร่องผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ของตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ซึ่งเป็นโครงการฯ ภาคประชาชนในพื้นที่สามารถใช้แรงานในการดำเนินการเองได้ คือ โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความกว้างประมาณ ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร จากการนำของนางปุณยนุช พงษ์สุชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานา และคณะผู้บริหารนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ คณะทำงานระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและประชาชน เข้าร่วมดำเนินโครงการ ฯ โดยทั้งนี้ นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอเมืองปัตตานี ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดโครงการฯ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง