กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
08
เม.ย. 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ข้อมูลแบบสำรวจ Internal (IIT) ปีงบประมาณ 2565 .pdf

ขนาดไฟล์ 1.24 MB | จำนวนดาวน์โหลด 67 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

ข้อมูลแบบสำรวจ (EIT) ปีงบประมาณ 2565 .pdf

ขนาดไฟล์ 1.78 MB | จำนวนดาวน์โหลด 48 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด