กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
ก.พ. 67
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
สำรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายวิชาญ ศรีจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร สำรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร