กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
ม.ค. 66
ประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม)
เพื่อแนะนำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง