กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
ม.ค. 66
ผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ปิดประกาศ 90 วัน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด ฯ

ผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)   ปิดประกาศ 90 วัน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบของผังเมืองรวม ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเทศบาล ตำบล กม.5 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยยื่นคำร้องเกี่่ยวกับผังเมืองรวม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566

          

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

15_ข่าวกรมฯ.pdf

ขนาดไฟล์ 0.72 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

14_โปสเตอร์.pdf

ขนาดไฟล์ 0.77 MB | จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

13_วิธีการ และเงื่อนไข ในการแสดงข้อคิดเห็น ใบคำร้อง .pdf

ขนาดไฟล์ 1.64 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_7_รายการประกอบผังน้ำ.pdf

ขนาดไฟล์ 0.18 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_6_รายการประกอบแผนผังทรัพฯ.pdf

ขนาดไฟล์ 0.63 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_5_รายการแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค ลักษณะที่2.pdf

ขนาดไฟล์ 1.60 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_4_รายการประกอบแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค ลักษณะที่1.pdf

ขนาดไฟล์ 0.27 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_3_รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง.pdf

ขนาดไฟล์ 2.16 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_2_รายการประกอบแผนผังที่โล่ง.pdf

ขนาดไฟล์ 1.08 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

12_1_รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน.pdf

ขนาดไฟล์ 9.64 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

11_บัญชีแนบท้ายข้อกำหนด.pdf

ขนาดไฟล์ 5.83 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

01_ประกาศกรม (90วัน).pdf

ขนาดไฟล์ 0.67 MB | จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง