กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
ม.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา ”คลองบางใหญ่”
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา ”คลองบางใหญ่” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลน สิ่งปฏิกูล ผักตบชวา วัชพืชที่ตกค้างสะสมริมแม่น้ำลำคลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา "คลองบางใหญ่" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณคลองบางใหญ่ (ข้างตลาดน้ำกะทู้เก่า) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามนโยบายของรัฐบาล และตามภารกิจของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ซึ่งจะทำให้คลองบางใหญ่สะอาด สวยงาม ช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

จิตอาสาคลองบางใหญ่

ขนาดไฟล์ 4.29 MB | จำนวนดาวน์โหลด 20 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด