กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
12
ก.ค. 64
ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ 106 GURU Talk
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ 106 GURU Talk เรื่อง “ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง”

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ 106 GURU Talk เรื่อง “ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง” ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM. 106 MHz ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 14.05-15.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 4 ทางเชื่อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกียวข้อง