กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
12
ก.ค. 64
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) บันทึกเทปโทรทัศน์รายการเช้านี้ประเทศไทย
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) บันทึกเทปโทรทัศน์รายการเช้านี้ประเทศไทย เรื่อง ”การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) บันทึกเทปโทรทัศน์รายการเช้านี้ประเทศไทย เรื่อง "การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือของประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะออกอากาศทางรายการเช้านี้ประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD1

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกียวข้อง