กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
พ.ย. 65
จิตอาสาพัฒนา บริเวณหาดเลพัง
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ 178 ไร่

นายสุวิทย์ พันธ์เสี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "พัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ 178 ไร่"  ณ บริเวณหาดเลพัง

แท็ก