กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
พ.ค. 65
ประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 และคณะทำงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการ พิษณุโลกเมืองสะอาด และพิษณุโลกจังหวัดสะอาด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก                 

      ในการนี้ นายชิดชัย อังคะไวมงคล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง