กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565
จังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

       เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. จังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้อง 741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

       กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้ นางสาวธิตยา ปภาชาง ผอ.ส่วนผังเมืองรวมที่ 2 เป็นผู้แทนกรมฯ ในการนี้นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง