กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
ก.พ. 66
เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ดังกล่าว

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง