กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
03
เม.ย. 66
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้ 1.เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายชวัลกร กัวพานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนางสาวกชมล ชนินท์เดชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2.เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทรธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง