กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
ต.ค. 65
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชก
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ดังนี้ 1.เวลา 07.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน องค์กรสโมสรต่าง ๆ พร้อมพสกนิกรชาวปัตตานี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2. เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานีรถไฟคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"