กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

26 พฤศจิกายน 2564 0

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถนนและพนังริมแม่น้ำโขง”

09 พฤศจิกายน 2564 0

ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และ “จัดรูปที่ดินฯ” ต่างกับ “เวนคืนที่ดิน” อย่างไร? มีคำตอบที่นี่

จัดซื้อจัดจ้าง (RSS บัญชีกลาง)

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ