กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
พ.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางแผนนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางแผนนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) โดยมีนางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (รก.) พร้อมนายสุวิทย์ เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

การวังผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ25052565_๒๒๐๕๒_10

การวังผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ25052565_๒๒๐๕๒_8

การวังผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ25052565_๒๒๐๕๒_14

การวังผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ25052565_๒๒๐๕๒_16การวังผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ25052565_๒๒๐๕๒_3

แท็ก