กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
ก.ค. 65
การประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มย่อย ประเด็นการแก้ไขพื้นที่บึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 1-1/2565
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มย่อย ประเด็นการแก้ไขพื้นที่บึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 1-1/2565 โดยมีนายสุวิทย์ เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายกลุ่มงานวิชาการผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือด้วย ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการด้านโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง