กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
มิ.ย. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายเสถียร วิจิตรวงศ์ นายช่างโยธาอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1B639023-32B6-4774-8DF4-21450045597E

E36B35E2-D643-4BBF-9720-A4B0DAAF5B4C

S__12550152

F018470B-44B0-4949-9877-E20A2D4EF50D

S__12550149

S__222535689

F018470B-44B0-4949-9877-E20A2D4EF50D

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง