กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
มิ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุวิทย์ เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ นางสาวชญานี มาตยภูธร นักผังเมืองปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

S__59564038

164153

164154

164150

164149

164151

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง