กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
ก.ค. 65
ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของที่ดิน รายกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5,6/6
วันที่ 25,26 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจ กับเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นรายกลุ่มย่อย - วันที่ 25 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 5 - วันที่ 26 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 6 (ครบ 6 กลุ่มย่อยแล้ว) ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน การดำเนินงานต่อไป : มีแผนงานที่จะนัดหมายกับเจ้าของที่ดินฯ ที่ยังไม่ได้พูดคุย เพื่อทำความเข้าใจให้ครบเจ้าของแปลงที่ดินทุกคน ในพื้นที่โครงการฯ