กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
ก.ค. 65
ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของที่ดิน รายกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/6
นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นรายกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/6 (โดยได้แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย) ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน