กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
28
ก.ย. 65
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวดารณี คงกลิ่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี อ่อนศรี นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร