กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
พ.ย. 64
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง