กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
ต.ค. 64
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ บริเวณโดยรอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกียวข้อง