กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
ต.ค. 64
ประชุมและตรวจสอบงผังบริเวณงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมประชุมและตรวจสอบงผังบริเวณงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกียวข้อง