กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
ต.ค. 64
การปรับปรุงซ่อมแซมพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำรวจพื้นที่เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกียวข้อง