กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

01 เมษายน 2565 52

นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ร่วมทำความสะอาด และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณที่ตั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

29 เมษายน 2565 20

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

21 เมษายน 2565 0

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon