กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
ก.ย. 66
กองผังเมืองเฉพาะขับเคลื่อนผังเมืองเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจันทบุรี
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะโครงการ รับฟังแนวคิด และหารือแนวทางการปฏิบัติงานผังเมืองเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนเทศบาลเมืองจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมรับฟัง

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง