กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
พ.ค. 65
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565 วัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐0 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการจัดหน่วยออกมาให้บริการของส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ แก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส บริเวณวัดหัวหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

     ทั้งนี้ นางนันทนา จำจด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อบริการให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านอาคาร และการบริการด้านช่าง แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจภายในงาน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง