กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
พ.ย. 65
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป เอกสารแนบ