กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
พ.ย. 65
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อมอบหมายนโยบายจากการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และติดตามผลการปฏิบัติงานในภารกิจของสำนักงานฯ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง