ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบาย

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


forking create 02 tn


menu banner

bu b o  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พนักงานวิศวกรโยธา icon new รายละเอียด

bu b o  ประกาศการกำหนดผังที่ดินแปลงใหม่โดยไม่มีค่าชดเชยในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในเขตเทศบาลนครยะลา ระยะที่ 2 รายละเอียด

banner ann1

menu banner1

banner org1

bu b b ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

bu b b ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

bu b b การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

bu b b เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 

bu b b การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 

bu b b การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561

bu b b เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

banner org3

Movie09

 

0 1
1 1
2 1
3 01
4 1
5 01
6 1
7 1
8 1

 

icongov1
k info sm
govchannel02
mod mapdigital01
logo asea001
db area01
dpt request01
first01
k dpt tool
 govchannel02

 

011185
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
1
61
515
11185

   
ศูนย์ข้อมูล
 Service (การบริการประชาชน)  • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
   ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ผักตบชวา     บริการข้อมูลผังเมือง     เผยแพร่ข้อมูลโครงการ     ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ 
   ให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผังเมือง    แบบแปลนก่อสร้าง     มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง     ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ฐานข้อมูล      e-Document (ข้อมูลเผยแพร่)     วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
• กฏหมาย/แบบฟอร์ม     จัดซื้อจัดจ้าง     e-VDO (ไฟล์วิดิโอ)     คลังข่าวมหาดไทย 
   กฏหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง      etc. (เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย)
   แบบฟอร์มเอกสารราชการ     KM การจัดการความรู้


ลิขสิทธิ์ ©  2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  
ที่อยู่ : 139 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์/โทรสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7321-3220  
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง : 0-7321-6614  กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ : 0-7322-3270    E-mail: yala@dpt.mail.go.th 

โฮมเพจนี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดด้วย Firefox,chome และความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel ขึ้นไป