ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ


yota 04 61
นายอภิรักษ์   คำโมง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

procure sm

Info1 DPT 1
dpt tool
logo big1
coservices

download form

banlink

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

014902
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
7
29
75
14352
917
2540
14902

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:03

Banner Ann1 copyforking create 02 tn

 

 

                 

 10 04มาตรฐานด้านความปลอดภ้ยของกระเช้าไฟฟ้า (มยผ.9901-59)
 10 04มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก (มยผ.9902-59)
 10 04กฎ
กระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558
 10 04 กฎหมายควบคุมอาคาร
 10 04
กฎหมายการขุดดินและถมดิน
 10 04
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
 10 04
พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543
 10 04พ.ร.บ.ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
 10 04คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
 
10 04
คู่มือดูแลบ้าน...คู่มืองานช่างเบื้องต้นเพื่อดูแลบ้านของเรา 
 10 04
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมหลังน้ำลด    
 10 04 สปอตโทรทัศน์ "การพังทลายของตลิ่ง ภัยที่ประชาชนเตรียมรับมือและป้องกันได้"   
 10 04 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522    
 10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518
 10 04
 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน ผังเมืองคืออะไร    
 10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน ประโยชน์ของการวางผังเมือง
 10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม   
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน การจัดรูปที่ดินคืออะไร/มีวิธีการอย่างไร   
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม   
   
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ 1 
 
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ 2    
10 04 ารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ 3
10 04 ดาวน์โหลดฐานข้อมูลกฏกระทรวงผังเมืองรวม      
10 04 ดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง    
10 04บทลงโทษของการฝ่าฝืน "กฎหมายควบคุมอาคาร"    
10 04การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง   
10 04ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่น    
10 04รั้วบ้านกับกฎหมายควบคุมอาคาร    
10 04
ก่อสร้างดัดแปลงต้องขออนุญาต แต่ถ้าซ่อมแซมไม่ต้องขออนุญาต   
10 04รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

   ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)   
10 04 ผังเมืองรวมชุมชนน้ำปาด ปิดประกาศ 15 วัน (4-18 มกราคม 2562)   

 

  


 

 


 

banner Auc

Banner active

220162 1
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนน้ำปาด ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

180162 1
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.19 น. นายอภิรักษ์  คำโมง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรมและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม...

S 56819732
วันที่ 17 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการ ได้ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสขุ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนบ้านโคน หมู่ 4 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

©

ลิขสิทธิ์ © 2561 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ::
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้น  3  ถนนประชานิมิตร  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
Tel :  055-413348 , 055-440788   สป.มท. 22359   Email  :  uttaradit@dpt.mail.go.th