ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

boss 01
นายพรเทพ  ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

procure smbg job01meeting dptimage1banner wh 2www oic go th elearning

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

051753
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30
53
123
51157
790
2226
51753

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 16:25

banner 03

banner 04

procure bg

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
๒๖ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร ๐๔๒-๒๒๔-๐๐๑  โทรสาร ๐๔๒-๒๔๘-๕๙๙