ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

boss 3
นายพรเทพ  ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

procure smbg job01meeting dptimage1banner wh 2

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

031027
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
8
34
8
30768
1164
1259
31027

Your IP: 3.231.220.225
2020-05-31 03:20

banner 03

banner 04

procure bg

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
๒๖ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร ๐๔๒-๒๒๔-๐๐๑  โทรสาร ๐๔๒-๒๔๘-๕๙๙