ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

boss
นายนิพนธ์  เนยเมืองปัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

procure smbg job01meeting dptimage1banner wh 2

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

010233
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10
36
64
9912
652
1474
10233

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 09:06

banner 03

forking create 02 tn
ปิดประกาศ 30 วัน ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  (ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2562)
ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  (ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 10 กันยายน 2561) หมดเขต
ปฎิทินโครงการ/กิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี  

• กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 เล่มที่ 134 ตอนที่ 42 ก วันที่ 12 เม.ย. 2560

• ประกาศพรบ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2558

ประกาศงานวางผังเมืองรวมกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

 

banner 04

procure bg

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
๒๖ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร ๐๔๒-๒๒๔-๐๐๑  โทรสาร ๐๔๒-๒๔๘-๕๙๙