คู่มือดูแลบ้าน

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ผ่านภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในเบื้องต้น และนำไปปรับใช้ในการดูแลบ้านได้อ้วยตัวเอง

โหลดคู่มือ

กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ

กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดตราด ปัจจุบันมี 3 ฉบับ (ผมร.จังหวัดตราด ผมร.เมืองตราด และผมร.ชุมชนแหลมงอบ)

ดูกฎกระทรวงฯ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

รวมประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง (ฐานข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง)

ดูประกาศฯ

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ในหน่วยงานสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

ดูรายละเอียด

00

 Maitree2

 นายไมตรี  สรรพสิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

01

08

020221
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4
51
152
19526
1313
2763
20221
Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 02:06:28

Banner Announce copy

 

 

update3 ประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างหลังคาโค๊ฟเวอร์เวย์บนฟุตบาทบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new

 

update3 "ร่าง" ประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง กิจกรรมเรียงหินกันคลื่นปากคลองบ้านร่วมสุข หมู่ ๖ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new

 

update3 ประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new

 

 

Banner Activity copy

procure bg

:: ลิขสิทธิ์ © 2560 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ::
เลขที่ 288 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์: 0 3951 2580 โทรสาร: 0 3951 2580 ต่อ 23 E-mail: trat@dpt.mail.go.th