ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง

ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ประกาศเมื่อ วันที่ 25 กรฏาคม 2558

ติดต่อ สยผจ.ตรัง

ผังเมืองรวมเมืองตรัง

ผังเมืองรวมเมืองตรัง ประกาศเมื่อ วันที่ 10 กรฏาคม 2558

ติดต่อ สยผจ.ตรัง

ผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด

ผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด ประกาศเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2554

ติดต่อ สยผจ.ตรัง

ผังเมืองรวมเมืองกันตัง

ผังเมืองรวมเมืองกันตัง ประกาศเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ติดต่อ สผยจ.ตรัง

                 

 Bossp

นายประคอง  ชูนวล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

 

banner info Plangmm
Banner forking create 02 tn
procure sm
db area2

banner wh 4

 logo big1

Info1 DPT
banner info trang

form dev
m1
nocap

information
bn ethics 0111
www oic go th elearning
head OIC 01

จำนวนผู้เข้าชมเว๊บไซด์

040855
วันนี้
พรุ่งนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12
54
85
40428
543
1531
40855

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 10:46Banner Ann copybanner Auc

                ประกาศแผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

          1. ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
              โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ
              บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และดินถม ฯลฯ ของสำนักงาน
              โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
          2. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
               โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว ม.1 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

          3. โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ
               โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
       
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ
              บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และดินถมฯลฯ
              ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
 
        5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้าง
              อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ  โรงจอดรถ ก่อสร้าง คสล.
              และดินถม ฯลฯ  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

                   ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
         1. ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
              จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
         2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B)
             สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
        3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B)
            สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
        4. ประกาศจังหวัดตรัง  เรื่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
            โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ฺB) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
        5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์
             อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
        6 ประกาศจังหวัดตรัง  เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
            โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมและบ้านพักข้าราชการ
            สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
       

       ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

        1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี (ระยะที่2)
        2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี (ระยะที่ 2)
          ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ            จ.ตรัง

        3. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคอลงชี

          (ระยะที่ 2) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  
        4. ประกาศผู้ชนะการประกวด

        5.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี (ระยะที่2) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ท่าสะบ้า
           อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

               10 04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 04
         1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
         2. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ
            โรงจอดรถ  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
         3. โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
             และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินของ สนง.ยผจ.ตรัง
        4. ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  จำนวน 1 คัน
        5. ประกวดราคาค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ
           โรงจอดรถ  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
Banner atcvi

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (RSS)

ข้อมูลข่าวสาร

QRCODE สำนักงาน ยผจ.ตรัง

qr code Trang

hermm

banner mod planing 03
bn database land2
dpt tool

0 1
1 1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1

ku1

::ลิขสิทธิ์© 2561:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
T: 075-501076   Fax: 075-501077
Email: trang@dpt.mail.go.th