ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

 

20201027114846 00001

นายกุมพล  พฤฒิพฤกษ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

031588
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
56
124
31085
1353
1549
31588

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-26 08:44

forking create 02 tn

banner Ann

 -  ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานด้านสถาปนิก

 -  ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานด้านสถาปนิก

-  ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานด้านสถาปนิก

 - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

banner Act

banner Auc

- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)

- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็พัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกล้วย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบุญบันเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 220 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

 tor surat all 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS


ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3  ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร./โทรสาร   0-7727-3936 ต่อ 11-18,  0-7728-6698 ต่อ 19-25    E-MAIL: dpt_surat@hotmail.co.th