ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

BOSpong1
นายพงศ์ภวัน  จิตรบรรเจิดกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

006509
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
39
57
6298
447
1027
6509

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 02:41

banner Ann

 

 

banner Act

banner Auc

   - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้ง 2) แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 341/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง  (บึงขุนทะเล) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ A1 ยี่ห้อ HP Desing jet รุ่น T 520 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทองตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ผลิตและบุคลากรในกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการประชุม สัมมนาภาคใต้ตอนบน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องขายทอดตลาดครุภัรฑ์ที่ชำรุด  เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก หมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก หมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก หมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ผลิตและบุคลากรในกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการประชุม สัมมนาภาคใต้ตอนบน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ํธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศกหมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง

  - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง (บึงขุนทะเล) หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 207 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 87 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 77 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS


ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3  ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร./โทรสาร   0-7727-3936 ต่อ 11-18,  0-7728-6698 ต่อ 19-25    E-MAIL: dpt_surat@hotmail.co.th