ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

รายละเอียด

ยุทธศาสครฺ์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

รายละเอียด

komkrit si
นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 0-5563-6086-7


26856252 10155757333938673 1749444725 n

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ New


งานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ
 New


ผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
 New


ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม
 


สาระสำคัญพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2562


ช่องทางการติดต่อสอบถามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง


การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย : บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ


คู่มือการตรวจสอบสภาพตลิ่ง และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (ฉบับประชาชน)

 

26793634 10155757333933673 117298643 n

26696910 10155757460198673 475797652 n

 

26855604 10155759369413673 1367963203 n

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

1 12 13 14 15 16 17 18 1

bn manualbn service dpt 1bn law building2bn check buildingbn construction2bn theater 01bn docbn law aseanbn km dptbn rule 2554bn wh centerbn poll it 01bn namejob2 1bn phonebook

032338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
15
41
32084
336
1127
32338

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 10:42

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

308  หมู่ 7  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000  โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5563-6086-7