ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

รายละเอียด

ยุทธศาสครฺ์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

รายละเอียด

komkrit si
นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

procure smindexpublicconsultation opmbanner mod planing 03

022938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
16
135
22644
633
781
22938

Your IP: 3.231.220.225
2020-05-30 21:58


26856252 10155757333938673 1749444725 n

26793634 10155757333933673 117298643 n

26696910 10155757460198673 475797652 n

 

26855604 10155759369413673 1367963203 n

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

308  หมู่ 7  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000  โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5563-6086-7