ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

รายละเอียด

ยุทธศาสครฺ์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

รายละเอียด

komkrit si
นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 0-5563-6086-7

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


26856252 10155757333938673 1749444725 n

26793634 10155757333933673 117298643 n

26696910 10155757460198673 475797652 n

 

26855604 10155759369413673 1367963203 n

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

1 12 13 14 15 16 17 18 1

bn manualbn service dpt 1bn law building2bn check buildingbn construction2bn theater 01bn docbn law aseanbn km dptbn rule 2554bn wh centerbn poll it 01bn namejob2 1bn phonebook

029773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
26
64
29478
723
1034
29773

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-26 09:02

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

308  หมู่ 7  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000  โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5563-6086-7