ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

รายละเอียด

ยุทธศาสครฺ์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

รายละเอียด

noppharat
นายนพรัตน์  มะโน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

013162
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
25
51
12947
542
1670
13162

Your IP: 18.234.236.14
2019-04-23 01:07


26856252 10155757333938673 1749444725 n

26793634 10155757333933673 117298643 n

26696910 10155757460198673 475797652 n

(new)    ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  จ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

26855604 10155759369413673 1367963203 n

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

308  หมู่ 7  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000  โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5563-6086-7