หน้าแรก 

074-772109

Category:

 

 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564        ประชุมประจำเดือนสำนักงาน      โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564    

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 57.2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
 ตรวจงาน งป.64 ๒๑๐๕๐๗  ประชม งป.64 ๒๑๐๕๐๗  5.5.64  178705345 3981270031919027 8390004627295895035 n

  นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ 

<<< อ่านต่อ >>>

 นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564                                                                        

<<< อ่านต่อ >>>

 นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณอาคารสำนักงานฯ     

<< อ่านต่อ >>>

  การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 57 –.2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video..Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดสตูล

<<< อ่านต่อ >>>