ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

Boss3

นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

AIPA

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

010064
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
20
47
9850
569
1331
10064

Your IP: 18.234.236.14
2019-04-23 00:45

banner Ann

forking create 02 tn1

banner Act

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่ฯ ให้แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
p250
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีรพัฒน์ บุณฑริก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่ฯ ให้แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
p1550
p2550
p3550

banner Auc