ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

Boss3

นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

AIPA

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

007833
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
30
101
7516
538
1260
7833

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:11

banner Ann

forking create 02 tn1

banner Act

การดำเนินงานวางผังเมืองเมืองชุมชนเทศบาลตำบลห้วยหลัวและเทศบาลตำบลบ้านม่วง
p250
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาววริสสา ศรีหะ นักผังเมืองชำนาญการ

และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กำหนดกรอบ ภารกิจแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานวางผังเมืองเมืองชุมชนเทศบาลตำบลห้วยหลัว เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหลัว และผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านม่วง เวลา ๑๔.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านม่วง
p1550
p2550
p3550

 

banner Auc