ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

banner Ann

forking create 02 tn 1

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

banner Act


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ คลองพระปรง บ้านท่ามะตูม ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

46086
46087
46088
46089
46090

banner Auc

จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ศาลากลาง ชั้นที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร: 037-425040 โทรสาร: 037-425059