ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

...

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

...

ยุทธศาตร์บริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

...

head64

นางสาวศรัณย์พร  ตันประดิษฐ์
รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

procure sm

job

banner wh 2

banner info sm

www oic go th elearning

Dpt Banner 09

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

042585
วันนี้
เมื่อวานนี้่
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9
36
74
42194
509
1312
42585

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 11:22

เพิ่มช่องทางการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

check area

banner ann

banner activity

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (RSS)

ลิขสิทธิ์ © 2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โทร.037- 454040  โทรสาร.037- 454018 ต่อ 103