News_Annou

 • วันพ่อแห่งชาติ

  • by kittisak - Wed, 12/09/2020 - 14:23
  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
  โดย นายสมมิตร์  สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
  พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  Read More
 • วันปิยะมหาราช

  • by kittisak - Mon, 10/26/2020 - 14:00

  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมมิตร์  สมบูรณ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

  โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี

   

  Read More
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  • by kittisak - Thu, 11/14/2019 - 15:11
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
  โดย นายสมมิตร์  สมบูรณ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
  รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
  เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
  ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
  Read More
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  • by admin - Fri, 06/22/2018 - 12:45

  นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคคลากรประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานสนามหญ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านช่าง จับฉลาก และตอบปัญหา เพื่อรับของรางวัลต่างๆ พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กๆ

  Read More