Our Location

 

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่สำนักงาน  :  38/6 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เบอร์ติดต่อ : 076-216927