กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  • by admin - Fri, 06/22/2018 - 12:45

นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคคลากรประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานสนามหญ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านช่าง จับฉลาก และตอบปัญหา เพื่อรับของรางวัลต่างๆ พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กๆ