ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม

right058

boss61

นายนพรัตน์  มะโน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

005708
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
32
52
5464
418
1388
5708

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:10

เกี่ยวกับจังหวัดแพร่

 

620213infor12141user16109
ปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีกำหนด 15 วัน

2

3

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 0-5464 9803, 0-5464 9327