สยผจ.เพชรบูรณ์ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

2t

นายพรเทพ ศรีวรานันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

 

banner mod civil 01

 procure sm

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์

011306
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
22
153
10849
916
961
11306

Your IP: 18.205.246.238
2019-01-24 13:05

P11

                           ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ ๒ สายรองเขตทาง ๑๒ เมตร ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ NEW

                           ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ ๒ สายรองเขตทาง ๑๒ เมตร 

                           ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ ๒ สายรองเขตทาง ๑๒ เมตร                

                  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

                  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓

                  ผลการดำเนินการจัดการคาวมรู้ ประจำปี 60            

                  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

                  ปิดประกาศ 90 วัน

ปายกจกรรม

 

 

 ภาพกฟอธบด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

234 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 0-5672-1121 โทรสาร 0-5672-1151